Loại xe

16 Chỗ

16 Chỗ Từ 15,000.00 VND

 • Tối đa 16 người
  mỗi xe
 • Tối đa 6 S hành lý
  mỗi xe
 • Xem thêm
4 Chỗ Sedan

4 Chỗ Sedan Từ 9,500.00 VND

 • Tối đa 4 người
  mỗi xe
 • Tối đa 4 S hành lý
  mỗi xe
 • Xem thêm
7 Chỗ SUV

7 Chỗ SUV Từ 11,000.00 VND

 • Tối đa 7 người
  mỗi xe
 • Tối đa 4 S hành lý
  mỗi xe
 • Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

02466857888

Yêu cầu taxinoibai.biz gọi lại cho bạn

.
.
.
.