7 Chỗ SUV

Details

  • Số Km đầu tiên : 20 km
  • Cước phí đầu tiên : 250,000.00 VND
  • Cước phí cho Km tiếp theo : 11,000.00 VND
  • Chỗ ngồi : 7
  • Hành lý : 4 Small

Liên hệ với chúng tôi

02466857888

Yêu cầu taxinoibai.biz gọi lại cho bạn

.
.
.
.